Formirane odgojne skupine projekta "Aktivni roditelji..."

Formirane odgojne skupine projekta

Objavljeno: 01.03.2016. - Objavio: Administrator

Formirane odgojne skupine projekta "Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu" po lokacijama op?ina (?aglin, Podcrkavlje, Sibinj, Stari Slatinik, Brodski Stupnik, Bebrina)

CTR - Razvojna agencija Brodsko-posavske upanije u suradnji s partnerima (LAG Posavina, Op?ina Brodski Stupnik i Volonterski centar Slavonski Brod) provode projekt "Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu" koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013.

Projektom ?e se unaprijediti vještine i znanja 90 nezaposlenih roditelja koji ?e tijekom provedbe projekta imati mogu?nost zbrinjavanja djece u igraonicama s programima usmjerenim prema intelektualnom, kreativnom i psihološkom razvoju djeteta.

Kako bi se ostvarila svrha projekta, tijekom provedbe ?e se provesti ?itav niz aktivnosti koje uklju?uju edukativne aktivnosti u svrhu ja?anja konkurentnosti nezaposlenih roditelja na trištu rada, s ciljem podizanja ekonomske aktivnosti u mladim obiteljima u ruralnim podru?jima, te stvaranje pravnih i materijalnih preduvjeta za rad s predškolskom djecom, u smislu osnivanja igraonica za djecu predškolske dobi na podru?ju LAG-a Posavina.

U svrhu informiranja javnosti objavljujemo formirane odgojne skupine po lokacijama na podru?ju LAG-a Posavina.

Op?ina Podcrkavlje

1.    Helena Andri?
2.    Renato Andri?
3.    Fran Hip
4.    Marta Franji?
5.    Vinko Lovakovi?
6.    Jakov Šimi?
7.    Filip Rui?
8.    Antonio Jurilj
9.    Lana Jankovi?
10.    Domink Andri?
11.    Iva ?an?ar
12.    Ena Piškovi?
13.    Nika Marjanovi?
14.    Karlo Kova?evi?
15.    Teo Mirosavljevi?
16.    Hana Mirosavljevi?
17.    David Petrovi?
18.    David Kova?evi?
19.    Filip Kova?evi?
20.    Gabriel Kova?evi?
21.    Anja Erjavac
22.    Lea Erjavac
23.    Patrik Tomljenovi?
24.    Marta Vrkljan