top of page

 Proračun Općine Podcrkavlje za 2023. godinu - 3.707.110,68 €

 

Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojilo je Proračun Općine Podcrkavlje za 2023. godinu u visini od 3.707.110,68 €.

Proračunom su planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti prihodi proračunskog korisnika Općine Podcrkavlje kao i rashodi koji se iz njih financiraju. Proračun je iskazan u euru, kao službenoj valuti RH od iduće godine.

Najava

Dana 3.studenog 2022. godine u 18,30 h održat će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje.

Na najavljenoj sjednici općinski vijećnici raspravljat će o:

   1. prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

    2.  prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podckrkavlje za 2022. godinu

    3.  prijedlogu I.Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2022. godinu

    4. pitanja i prijedlozi.

Briefly introduce yourself and share something interesting with website visitors. Double click to edit the text.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Writing with Pen
Trees

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 4.1. „POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA“ – PROVEDBA TIPA OPERACIJE 4.1.1 „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“ – ULAGANJA U NAVODNJAVANJE NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.
 

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstava.

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,

  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 63.500.000,00 HRK od čega:

  • 19.000.000,00 HRK za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji,

  • 44.500.000,00 HRK za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji.

  • Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

 

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Korisnik je u obvezi potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom na lokaciju ulaganja na području Požeško-slavonske županije na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji, Europske avenije 5, 31 000 Osijek.

Na omotnici u kojoj se nalazi potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu treba biti naznačeno:

„Natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, PRR-04.01.01.00.0-17 s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ“.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 11. studenog 2022. godine od 12:00 sati do 29. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

OBJAVLJENI NATJEČAJ

https://www.apprrr.hr/objavljen-novi-natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-ulaganja-u-navodnjavanje-na-poljoprivrednom-gospodarstvu/

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

proracun_link1.png
savjetovanja_s_javnoscu_link1.png
transparentnost_racuna_1_edited.png
4.jpg
1.jpg
7.jpg
projekt_aktivirajmo_se.png
3.gif
5.jpg
gospodarenje_otpadom.jpg
8.jpg
lokalni_izbori.jpg
2.gif
virtualna_setnja_po_opcini.png
download.png
bottom of page