Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama koje doprinose razvoju sporta i rekreacije

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Općinski načelnik Općine Podcrkavlje na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i / ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Podcrkavlje ( “Službene novine Općine Podcrkavlje” broj 17/23.), te članka 48. Statuta Općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 7/18., 7/20 i 34/21.) raspisao je dana 15.veljače 2024. godine Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama koje doprinose razvoju sporta i rekreacije.

Tekst Javnog natječaja, Upute za prijavitelje i obvezne Obrasce objavljujemo niže u tekstu, a rok za prijavu je do 18.ožujka 2024. godine.

Za sva pitanja ili dodatna pojašnjenja obratiti se isključivo emailom na adresu: opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr

javni natječaj

Upute za prijavitelje – A3

 Obrazac opisa aktivnosti – A6

 Obrazac proračuna aktivnosti – A7

 Popis priloga – A8

 Obrazac za procjenu kvalitete – A9

 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – A10

Obrazac ugovora o financiranju – A11

 

 

Skip to content