Dokumenti

PRAVILNIK O PRIPREMI I PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE – objava

Procedura stvaranja obveza
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura naplate prihoda
Procedura izdavanja i obracuna putnih naloga

Odluka u vezi pravila s mogućnošću obavljanja dodatnog posla
Odluka o obvezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti od strane svih zaposlenika Društva
Odluka u vezi pravila s darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima
Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u skupobu interesa

Cjenik

Natječaj

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 10.6.2024.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

2024. godina

Godišnji financijski izvješta GFI za 2023.g

Financijski plan za 2024

PLAN RADA ZA 2024.god

Plan nabave

2023. godina

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.god

PLAN RADA ZA 2023.god

PlanNabave

POPIS POMOĆI 43.3.

 

2022. godina

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.god

PLAN RADA ZA 2022.god

Plan Nabave_ DILJ GORA D.O.O. – 2022 (1)

RGFI_Potvrda_2022_OIB_86620150004

Bilješke uz GFI za 2022

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (1)

Popis dodijeljenih besp.sredstava

 

2021. godina

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika

BILJEŠKE 2021

GFI_Potvrda_2021

POPIS O DODJELJENIM SREDSTVIMA 1

 

 

 

 

 

Skip to content