Komunalne djelatnosti

SADRŽAJ

Komunalni red

Odluka o komunalnom redu

I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

 

Komunalna naknada

Odluka o komunalnoj naknadi i određivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu

 

Komunalni doprinos

9. Odluka o komunalnom doprinosu

 

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

 

Grobna naknada

Zahtjev za dodjelu grobnog mjesta

RADOVI NA GROBNOM MJESTU – zahtjev (ispravljen – nadopunjen)

Zahtjev za promjenu korisnika gr.mjesta

 

Skip to content