Jedinstveni upravni odjel

SADRŽAJ

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Natali Matošević, mag. admin. publ.

Tel: 035/221-109

e-mail: procelnica@podcrkavlje.hr

 

Viši stručni suradnik za opće, upravno-pravne poslove i društvene djelatnosti

Marija Pandurić, dipl. iur.

Tel: 035/221-109

e-mail: opcina@podcrkavlje.hr

 

Komunalni redar

Vinko Čavčić

Tel: 091/586-0444

e-mail: komunalniredar@podcrkavlje.hr

 

Dokumenti Jedinstvenog upravnog odjela

 

 

 

Skip to content