Turistička zajednica područja „Slavonski Brod-Posavina“ u koju su se udružile Turistička zajednica grada Slavonskog Broda te općine Bukovlje, Gornja Vrba i Podcrkavlje upisana je u Upisnik Ministarstva turizma i sporta s danom 10. ožujkom 2023.

Od toga dana navedene pravne i fizičke osobe postaju obveznicima plaćanja članarine turističkim zajednicama temeljem odredbi Zakona o članarinama u turističkim zajednicama   https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2021_dokumenti/210324_zakon_clan_TZ.pdfte Zakona o turističkoj pristojbi   https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2021_dokumenti/210324_zakon_clan_TZ.pdf.

  • PRAVNE I FIZIČKE OSOBE S PODRUČJA OPĆINE KOJE OSTVARUJU PRIHOD PRUŽANJEM UGOSTITELJSKIH USLUGA, USLUGA U TURIZMU ILI OBAVLJAJU DJELATNOST KOJA IMA KORIST OD TURIZMA, ODNOSNO NA ČIJE PRIHODE TURIZAM IMA UTJECAJ TE ZA

  • VLASNIKE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA KOJE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA 

Nastavno na isto pozivamo sve obveznike plaćanja članarine turističkim zajednicama da prouče odredbe Zakona s pripadajućeg linka, s naglaskom na odredbe članaka 10. i 10.a, odnosno članka 11. (u slučaju da je obveznik plaćanja članarine fizička osoba koja oruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu) te da započnu s plaćanjima, u vidu akontacija, odnosno obroka.

Također pozivamo vlasnike smještajnih objekata da prouče odredbe Zakona o turističkoj pristojbi, s naglaskom na odredbe članka 12. i članka 17. stavak 2. i odredbe važeće Odluke o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2023. https://www.tzgsb.hr/static/pdf/Turist.%20pristojba%20ODLUKA%20o%20visini%20za%202023.%20godinu.pdf  te da uredno izmiruju svoje obveze.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, molimo da se javite u stručnu službu Turističke zajednice, tel. 035/ 447 721 ili putem maila: ured tzgsb.hr

Skip to content