OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Obavještavamo sve mještane Općine Podcrkavlje koji su pretrpili štetu uzrokovanu olujnim nevremenom praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom dana 19.srpnja 2023. godine na stambenim, poslovnim i gospodarskim objektima kao i na poljoprivrednim kulturama, da podnesu zahtjev za prijavu štete.
Župan Brodsko-posavske županije je dana 21.srpnja 2023. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom.
Nastala šteta može se prijaviti osobno u prostorijama općine – radnim danom od 7.00 – 15,00 sati u najkasnije do 31.7.2023.
Prijavu možete izvršiti i u subotu 22.7.2023.
U prijavi molimo priložiti:
– Popunjen i potpisan Obrazac PN – prijava štete
– Rješenje o izvedenom stanju ili zahtjev da je pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju (za štete na građevinskim objektima)
– Izvadak iz ARKOD-a (za štete na poljoprivrednim usjevima)
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda prikupiti će podatke o šteti, obraditi ih te proslijediti županijskom povjerenstvu.
Uz zahtjev preporučamo priložiti raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u zahtjevu
(fotodokumentaciju, preslike računa itd.) radi bržeg postupanja nadležnih tijela, a bit će omogućena i naknadna dopuna zahtjeva i dostava dokaza u postupku utvrđivanja štete.
Ukazuje se prijaviteljima da su u obrascu za prijavu štete (PN obrazac) dužni upisati Ukupan iznos prve procjene štete. Radi se o okvirnom iznosu štete, a točan konkretan iznos štete će se utvrđivati u daljnjem postupku.
Sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:
– štete na imovini koja je osigurana,
– štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine,
– neizravne štete,
– štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela,
– štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom,
– štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona
– štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE

Obrazac

Skip to content