Obavijest udrugama o dostavi Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Podsjećamo da 31.siječnja 2023. godine ističe rok za dostavu Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava u 2022. godini. 

Sve neprofitne organizacije koje su u prethodnoj godini koristile proračunska sredstva dužne su na propisanim obrascima dostaviti Opisno izvješće provedbe aktivnosti -A12 i Financijsko izvješće o provedbi aktivnosti – A13.


Uz izvještaj, neprofitne organizacjie dužne su dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/ izdatak iskazan u Obrascu PROR-POT ( račune, obračune ili druge odgovarajuće dokumente sukladno Pravilniku i Ugovoru)

Skip to content