ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA U 2024.

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem članka 22. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od intersa za opće dobro koje provode udruge sredstvima Proračuna Općine Podcrkavlje ( “Službene novine Općine Podcrkavlje” broj 17/23., Općinski načelnik sukladno objavljenom Javnom natječju za dodjelu financijskih srdstava udrugama koje doprinose razvoju sporta i kulture, KLASA: 402-02/24-01/03, URBROJ: 2178-13-02/1-24-1, od 15.veljače 2024., donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje doprinose razvoju sporta i kulture u 2024. godini.

Tekst Odluke o dodjeli financijskih sredtava udrugama koje doprino0se razvoju sporta i kulture u 2024. godini nalazi se niže u tekstu.

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Skip to content