Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u G.J. “SLAVONSKOBRODSKE ŠUME”, 4. natječaj

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Općina Podcrkavlje je dana 26. listopada 2020. godine podnijela Zahtjev za potporu za Podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu«.

Nakon završene administrativne obrade Zahtjeva za potporu, provedene javne nabave i odabira izvođača radova utvrđeno je da Općina Podcrkavlje udovoljava svim propisanim uvjetima te joj je 30. siječnja 2023. godine izdana Odluka o dodjeli sredstava (KLASA: 440-12/20-04-03-03/0023, URBROJ: 343-1501/01-23-010).

Projekt za koji su dodijeljena sredstva predviđa rekonstrukciju tri postojeća traktorska puta/vlake u šumske ceste ukupne dužine 3,50 kilometara. Traktorski putevi koji su predviđeni za rekonstrukciju nalaze se na području katastarskih općina Podcrkavlje, Kindrovo i Grabarje.

Vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi temeljem Odluke o dodjeli sredstava) iznosi 659.951,36 EUR / 4.972.403,52 kn.

Cilj ovog projekta je povećanje gustoće mreže šumskih prometnica, što će direktno doprinijeti povećanju potencijala opskrbe drvom i šumskom biomasom, omogućiti će se bolja zaštita šuma (naročito zaštita od šumskih požara), također povećati će se općekorisne funkcije šuma, otvoriti će se nova područja za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda te će se pozitivno utjecati na rast potencijala održivog gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika uz dugoročne ekonomske koristi.

Neposredni rezultat provedbe projekta je uređenje šumske infrastrukture, odnosno rekonstruirane šumske cesta „Podcrkavlje“, „Kindrovo“ i „Grabarje“ ukupne dužine od 3,50 km.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije, s udjelom sufinanciranja 85% EU i 15% RH u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Skip to content