JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI ROBA – ELEKTRIČNA ENERGIJA OPSKRBA

VEZANI DOKUMENTI

Nabava stroja za usitnjavanje drvene mase

Općina Podcrkavlje, Povjerenstvo za nabavu objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave roba – nabava stroja za usitnjavanje drvene mase.   poziv dostava

Općina Podcrkavlje provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti roba s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma na dvije godine s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave – Električna energija-opskrba, Evidencijski broj nabave: MV 35/23.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi, troškovniku i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

Skip to content