REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, PREDŠKOLSKA USTANOVA

VEZANI DOKUMENTI

JEDNOSTAVNA NABAVA ROBA – materijali i sredstva za čišćenje, projekt ZAŽELI IV

Temeljem Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave roba – materijali i sredstva za čišćenje, projekt ZAŽELI IV,  KLASA: 112-01/23-01/2, URBROJ: 2178-13-02/1-24-35, od 8. siječnja 2024.,

PLAN NABAVE 2024.

Plan nabave 2024 I. Izmjene i dopune Plana nabave 2024 II. Izmjene i dopune  Plana nabave 2024. III.Izmjene  plana javne nabave 2024

JEDNOSTAVNA NABAVA RADOVA – Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – izgradnja ograde i staze

Povjerenstvo za nabavu Općine Podcrkavlje objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave radova – Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – IZGRADNJA OGRADE

Općina Podcrkavlje provodi otvoreni postupak javne nabave procijenjene vrijednosti : 469.941,38 EUR

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: radovi

Evidencijski broj nabave: JeN 19/24

Podaci o predmetu nabave: Predmet nabave je rekonstrukcija – dogradnja građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić u Podcrkavlju, na k.č.br. 217/21, k.o. Podcrkavlje.

Sve o postupku na:   https://eojn.hr/tender-ca/7222

 

Skip to content