Završetak projekta “Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste”

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Općina Podcrkavlje je 26. listopada 2020. godine prijavila projekt „Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici “SLAVONSKOBRODSKE ŠUME”“ na natječaj za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Cilj ovog projekta je povećanje gustoće mreže šumskih prometnica, što će direktno doprinijeti povećanju potencijala opskrbe drvom i šumskom biomasom te će se omogućiti bolja zaštita šuma (naročito zaštita od šumskih požara). Također će se povećati općekorisne funkcije šuma, otvorit će se nova područja za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda te će se pozitivno utjecati na rast potencijala održivog gospodarenja šumama uz dugoročne ekonomske koristi. Rekonstrukcijom navedenih šumskih cesta povećat će se dosadašnja otvorenost (dostupnost) gospodarske jedinice.

Rezultat ovog projekta su tri rekonstruirane šumske ceste ukupne dužine 3,50 km na području gospodarske jedinice „SLAVONSKOBRODSKE ŠUME“. Za navedeni projekt, Općini je dodijeljena potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 659.951,36 EUR /4.972.403,52 HRK, od čega su 85% sredstva EU, a 15% sredstva RH.“

Skip to content