Proračun Općine Podcrkavlje za 2023. godinu – 3.707.110,68 €

Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojilo je Proračun Općine Podcrkavlje za 2023. godinu u visini od 3.707.110,68 €. Proračunom su planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti prihodi proračunskog korisnika Općine Podcrkavlje kao i rashodi koji se iz njih financiraju. Proračun je iskazan u euru, kao službenoj valuti RH od iduće godine.

UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA ZAželi – ZAposli 3

Unapređenjem kompetencija i zapošljavanjem u lokalnoj zajednici povećati zapošljivost i smanjiti rizik od siromaštva teže zapošljivih žena te povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u općini Podcrkavlje. Jedan od ciljeva projekta je i motivirati pripadnice ciljane skupine da nastave sa radom i po završetku projekta. Postizanjem ovih ciljeva […]

Skip to content