JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u programu zapošljavanja žena – „ZAželi – ZAposli 3“

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Pozivaju se sve zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Podcrkavlje da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Podcrkavlje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAželi – ZAposli 3“ , za radno mjesto – DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: Poslovi će se obavljati na području Općine Podcrkavlje

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Vrsta Ugovora: Ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme

Trajanje radnog odnosa: 2 mjeseca

 

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a (prednost pri zapošljavanju imaju žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz statusa skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina)

 

Opis poslova:

Pomoć u dostavi namirnica i drugih potrepština

Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika

Pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika

Briga o higijeni

Pomoć u socijalnoj integraciji

Pomoć u posredovanju u ostvarenju prava (dostava lijekova, plaćanje računa)

Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo

Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Ostale usluge za kojima se pojavi potreba

 

Prijavi je potrebno priložiti:

zamolbu podnositelja prijave,

životopis podnositelja prijave ( obvezno navesti kontakt broj),

presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,

potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)

presliku osobne iskaznice

elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave

potpisanu izjavu za slobodnu i izričitu privolu na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka u postupku provedbe Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „ZAželi – ZAposli 3“

Za žene koje pripadaju teže zapošljivoj skupini, potrebno je dostaviti i dokaz o pripadnosti istoj i to:

žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice

osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti ,stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje

 

Prijave se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučeno na adresu:

OPĆINA PODCRKAVLJE

 

Trg 108. brigade ZNG-a 11

35 201 Podcrkavlje

s naznakom: „Za natječaj DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI – „ZAželi-ZAposli 3“ – NE OTVARAJ“

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti putem maila opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj web stranici Općine Podcrkavlje www.podcrkavlje.hr.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog javnog poziva bit će pozvane na razgovor te će o mjestu i vremenu održavanja razgovora biti naknadno obaviještene. Obavijest o prijemu na radno mjesto odabrani kandidati će dobiti u zakonskom roku.

Skip to content