Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa od interesa za Općinu Podcrkavlje u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (“NN” broj 112/21. i 114/22.) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja radijskih programa od interesa za Općinu Podcrkavlje u 2024. godini (“Službene novine OPćine Podcrkavlje” 18/23) Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa od interesa za Općinu Podcrkavlje u […]

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Podcrkavlje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi – ZA treću dob“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-23-2, od  23. studenog 2023. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0497 od 14.12.2023. godine  u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. KLASA:980-01/23-01/01, UR.BROJ:524-06-03-01-01/1-23-1 od 6. lipnja 2023. godine,  te članka 48. Statuta Općine Podcrkavlje ( „Službeni vjesnik […]

Poziv neprofitnim organizacijama za dostavu Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava u 2023.

Sukladno članku 29. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Podcrkavlje (“Službene novine Općine Podcrkavlje broj 17/23) svi korisnici sredstava proračuna Općine Podcrkavlje dužni su dostaviti Izvještaj na propisanim obrascima i to najkasnije do 31. siječnja 2024. godine a za aktivnosti, projekte i/ili programe […]

ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME – Savjetnik i Viši stručni suradnik

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podcrkavlje objavila je Oglas za zapošljavanje službenika  na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podcrkavlje ( do završetka projekta) na sljedeća radna mjesta: a) savjetnik – voditelj projekta “Zaželi” b) viši stručni suradnik – koordinator projekta ” ZAŽELI” Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Po završetku […]

Skip to content