Poziv neprofitnim organizacijama za dostavu Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava u 2023.

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Sukladno članku 29. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Podcrkavlje (“Službene novine Općine Podcrkavlje broj 17/23) svi korisnici sredstava proračuna Općine Podcrkavlje dužni su dostaviti Izvještaj na propisanim obrascima i to najkasnije do 31. siječnja 2024. godine a za aktivnosti, projekte i/ili programe za koje su u prethodnoj kalendarskoj godini dodijeljena sredstva proračuna Općine.

Uz opisna izvješća mogu se, po potrebi, dostaviti i popratni materijali ( isječci iz novina, video i audio zapisi, fotografije i dr.)

Uz financijsko izvješće obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava proračuna Općine ( preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih, izvode sa žiro računa i sl).

Obrazac opisnog izvješća A12 i Obrazac financijskog izvješća A13, kao i obrazac PROR-POT priloženi su niže u tekstu.

01. Obrazac opisnog izvješća – A12

02. Obrazac financijskog izvješća – A13

03. PROR-POT Obrazac financijskog izvješća

Skip to content