Jednostavna nabava radova – Izgradnja street workout igrališta u Podcrkavlju

VEZANI DOKUMENTI

Jednostavna nabava radova – izgradnja nadstrešnice u naselju Podcrkavlje

Općinski načelnik Općine Podcrkavlje donio je Odluku o početku postupka Jednostavne nabave radova – izgradnja nadstrešnice u naselju Podcrkavlje. Rokovi, uvjeti i drugi bitni elementi

JEDNOSTAVNA NABAVA ROBA – materijali i sredstva za čišćenje, projekt ZAŽELI IV

Temeljem Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave roba – materijali i sredstva za čišćenje, projekt ZAŽELI IV,  KLASA: 112-01/23-01/2, URBROJ: 2178-13-02/1-24-35, od 8. siječnja 2024.,

PLAN NABAVE 2024.

Plan nabave 2024 I. Izmjene i dopune Plana nabave 2024 II. Izmjene i dopune  Plana nabave 2024. III.Izmjene  plana javne nabave 2024

JEDNOSTAVNA NABAVA RADOVA – Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – izgradnja ograde i staze

Povjerenstvo za nabavu Općine Podcrkavlje objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave radova – Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – IZGRADNJA OGRADE

Dana 4. srpnja 2024. godine Općinski načelnik Općine Podcrkavlje donio je Odluku o početku postupka jednostavne nabave radova radi izgradnje street workout igrališta u naselju Podcrkavlje na k.č.br. 232/3, k.o. Podcrkavlje.

Temeljem gore navedenog Povjerenstvo za nabavu objavljuje Poziv na dostavu ponuda sa popratnom dokumentacijom niže u tekstu. Rok za dostavu ponuda je 11.rpnja 2024. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave.

poziv za dostavu ponuda

ponudbeni list

Troškovnik

MAPA I – GRAĐEVINSKI PROJEKT (Street workout)

Odluka o odabiru

Skip to content