JEDNOSTAVNA NABAVA ROBA – materijali i sredstva za čišćenje, projekt ZAŽELI IV

VEZANI DOKUMENTI

Jednostavna nabava radova – izgradnja nadstrešnice u naselju Podcrkavlje

Općinski načelnik Općine Podcrkavlje donio je Odluku o početku postupka Jednostavne nabave radova – izgradnja nadstrešnice u naselju Podcrkavlje. Rokovi, uvjeti i drugi bitni elementi

Jednostavna nabava radova – Izgradnja street workout igrališta u Podcrkavlju

Dana 4. srpnja 2024. godine Općinski načelnik Općine Podcrkavlje donio je Odluku o početku postupka jednostavne nabave radova radi izgradnje street workout igrališta u naselju

PLAN NABAVE 2024.

Plan nabave 2024 I. Izmjene i dopune Plana nabave 2024 II. Izmjene i dopune  Plana nabave 2024. III.Izmjene  plana javne nabave 2024

JEDNOSTAVNA NABAVA RADOVA – Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – izgradnja ograde i staze

Povjerenstvo za nabavu Općine Podcrkavlje objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave radova – Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – IZGRADNJA OGRADE

Temeljem Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave roba – materijali i sredstva za čišćenje, projekt ZAŽELI IV,  KLASA: 112-01/23-01/2, URBROJ: 2178-13-02/1-24-35, od 8. siječnja 2024., Povjerenstvo za nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave roba – nabava materijala i sredstava za čišćenje, projekt “ZAŽELI IV”

U privitku se prilaže dokumentacija  – Poziv za dotavu ponuda, Ponudbeni list i Troškovnik.

Rok za dostavu ponuda je 15. siječnja 2024. godine do 10,00 sati, bez obzira na način dostave.

poziv za dostavu ponuda

ponudbeni list

troškovnik – jednostavna nabava roba

odluka o odabiru

Skip to content