JEDNOSTAVNA NABAVA ROBA – materijali i sredstva za čišćenje, projekt ZAŽELI IV

VEZANI DOKUMENTI

Nabava stroja za usitnjavanje drvene mase

Općina Podcrkavlje, Povjerenstvo za nabavu objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave roba – nabava stroja za usitnjavanje drvene mase.   poziv dostava

Temeljem Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave roba – materijali i sredstva za čišćenje, projekt ZAŽELI IV,  KLASA: 112-01/23-01/2, URBROJ: 2178-13-02/1-24-35, od 8. siječnja 2024., Povjerenstvo za nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave roba – nabava materijala i sredstava za čišćenje, projekt “ZAŽELI IV”

U privitku se prilaže dokumentacija  – Poziv za dotavu ponuda, Ponudbeni list i Troškovnik.

Rok za dostavu ponuda je 15. siječnja 2024. godine do 10,00 sati, bez obzira na način dostave.

poziv za dostavu ponuda

ponudbeni list

troškovnik – jednostavna nabava roba

odluka o odabiru

Skip to content