Nabava opreme u sklopu projekta “Očuvanje okoliša na području Općine Podcrkavlje”

VEZANI DOKUMENTI

Nabava stroja za usitnjavanje drvene mase

Općina Podcrkavlje, Povjerenstvo za nabavu objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave roba – nabava stroja za usitnjavanje drvene mase.   poziv dostava

1.poziv za dostavu ponuda (2)

2.ponudbeni list

3.TroskovniK

4.MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

odluka o odabiru najpovoljnije ponude (1)

Skip to content