Nabava opreme u sklopu projekta “Poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada”

VEZANI DOKUMENTI

1.Poziv za dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3.Troškovnik (1)

4.odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Skip to content