Nabava opreme u sklopu projekta “Poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada”

VEZANI DOKUMENTI

Nabava stroja za usitnjavanje drvene mase

Općina Podcrkavlje, Povjerenstvo za nabavu objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave roba – nabava stroja za usitnjavanje drvene mase.   poziv dostava

1.Poziv za dostavu ponuda

2. Ponudbeni list

3.Troškovnik (1)

4.odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Skip to content