Nabava opreme u sklopu Projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića Bambi Podcrkavlje

VEZANI DOKUMENTI

Nabava stroja za usitnjavanje drvene mase

Općina Podcrkavlje, Povjerenstvo za nabavu objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave roba – nabava stroja za usitnjavanje drvene mase.   poziv dostava

1.poziv za dostavu ponuda (1)

ponudbeni list

troškovnik

odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Skip to content