Nabava radova – Dogradnja sportskog objekta Podcrkavlje

VEZANI DOKUMENTI

Nabava stroja za usitnjavanje drvene mase

Općina Podcrkavlje, Povjerenstvo za nabavu objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave roba – nabava stroja za usitnjavanje drvene mase.   poziv dostava

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Mapa 1 – A-28_20 – projekt arhitekture

Mapa 2 – S-28_20 – projekt nosive konstrukcije

Mapa 2 – S-28_20 – projekt nosive konstrukcije (1)

PONUDBENI LIST (1)

TROŠKOVNIK excel Podcrkavlje

odluka o odabiru najpovoljnije ponude (3)

Skip to content