Nabava radova – Dogradnja sportskog objekta Podcrkavlje

VEZANI DOKUMENTI

JEDNOSTAVNA NABAVA ROBA – materijali i sredstva za čišćenje, projekt ZAŽELI IV

Temeljem Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave roba – materijali i sredstva za čišćenje, projekt ZAŽELI IV,  KLASA: 112-01/23-01/2, URBROJ: 2178-13-02/1-24-35, od 8. siječnja 2024.,

PLAN NABAVE 2024.

Plan nabave 2024 I. Izmjene i dopune Plana nabave 2024 II. Izmjene i dopune  Plana nabave 2024. III.Izmjene  plana javne nabave 2024

JEDNOSTAVNA NABAVA RADOVA – Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – izgradnja ograde i staze

Povjerenstvo za nabavu Općine Podcrkavlje objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave radova – Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – IZGRADNJA OGRADE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Mapa 1 – A-28_20 – projekt arhitekture

Mapa 2 – S-28_20 – projekt nosive konstrukcije

Mapa 2 – S-28_20 – projekt nosive konstrukcije (1)

PONUDBENI LIST (1)

TROŠKOVNIK excel Podcrkavlje

odluka o odabiru najpovoljnije ponude (3)

Skip to content