Proračun Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

VEZANI DOKUMENTI

Proračun Općine Podcrkavlje za 2023. godinu

Proračun Općine Podcrkavlje, 2023. godina Proračun Općine Podcrkavlje 2023 – Plan i projekcije za 2024 i 2025 godinu Proračun Općine Podcrkavlje 2023 – Obrazloženje Vodič

Proračun Općine Podcrkavlje za 2021. g.

Godišnje izvršenje proračuna Općine Podcrkavlje, 31.12.2021. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2021. godinu  

Proračun Općine Podcrkavlje za 2020. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje, 31.12.2021. godine Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODCRKAVLJE ZA 2022. GODINU Godišnji_izvještaj_o_izvršenju_proračuna_2022

Zaključak o donošenju Godišnjeg izvršenja Proračuna OPćine Podcrkavlje za 2022.g.

 

III. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

III. izmjene i dopune proračuna Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

 

II. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava za neza. izgra. zgrade za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune Programa finan. javnih potreba u soc. skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2022. godine

 

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Podcrkavlje za 2022. g.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini

I. izmjene programa javnih potreba u o odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu u 2022. godini

I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje u 2022. godini

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2022. g.

Izvršenje proračuna polugodišnji izvještaj 2022

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

 

Plan proračuna Općine Podcrkavlje za 2022. g.

Plan proračuna Općine Podcrkavlje 2022

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE PODCRKAVLJE ZA 2022

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PODCRKAVLJE ZA 2022. GODINU

 

Prijedlog Proračuna za 2022. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

Skip to content